Wanbetalers zorgverzekering

Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/vhosts/denkraam.info/httpdocs/blog/wp-content/themes/skacero-lite/template-parts/content-single.php on line 42

ZorggeldzorgEr zijn momenteel zo’n 300 duizend volwassenen wanbetalers ZvW in Nederland die hun zorgpremie niet (meer) (kunnen) betalen en dat getal is nog steeds stijgende. Ook zijn er zo’n 260.000 mensen met betalingsachterstanden van diverse maanden.  NB: Cijfers zijn van het CBS (telt zonder adres niet mee), cijfers van het Zorginstituut liggen nog enkele 10-duizend hoger (telt zonder -bekend- adres wel mee). Niet traceerbare mensen worden nergens geteld.

Dit is zeer verontrustend en voor velen van hen ook een persoonlijk drama:
– je komt er niet zomaar vanaf; iedereen > 18 j. die in Nederlander woont/werkt moet namelijk verplicht een zorgverzekering afsluiten. (nb: enkele uitzonderingen daargelaten);
– naast de premie basisverzekering stijgt ook jaarlijks het eveneens verplichte eigen risico;
– maar al te vaak eindigt oplopende niet-betaling in een traject voor schuldsanering.
Ruim 10% van de wanbetalers komt zelfs steeds opnieuw bij het Zorginstituut terecht.
Lees verder en voorkom zoveel mogelijk zelf ernstige(r) (betalings)problemen.

Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, springt er als koploper uit bij de % wanbetalers, maar het is niet zo dat wanbetaling daarmee stad stad of regio gebonden is; die cijfers hangen natuurlijk mede af van het aantal inwoners in een gebied. Wel valt er in de % cijfers op dat er relatief meer jongeren, mannen en vooral allochtonen wanbetalers zijn.
Dit houdt zonder twijfel verband met werk/uitkering/lagere lonen/onwetendheid.

Zorginstituut Nederland spoort onverzekerden actief op en zorgt dat zij zich alsnog verzekeren of doet dat voor hen. Dat wel na aanzegging, maar kost ook extra geld. Die zorgverzekering kent dan geen terugwerkende kracht; over de periode dat er geen verzekering is betaald, moet je gemaakte kosten voor medische zorg alsnog zelf betalen.

Wanneer wordt je een wanbetaler / probeer dit te voorkomen !
Eerst krijg je een herinnering van je zorgverzekeraar, daarna een aanmaning. Neem uiterlijk dan contact op met je zorgverzekeraar en probeer een betalingsregeling te treffen. Mogelijk worden eventuele aanvullende verzekeringen daarbij beëindigd.
Lukt dit niet krijg je een 2e aanmaning; een aanvullende verzekeringis dan vrijwel zeker al opgezegd. Zo’n 4 maanden na de 1e herinnering krijg je een 3e, laatste aanmaning, met de melding dat Zorginstituut Nederland betalingsachterstand van zes maanden of meer zal overnemen.
Na zes maanden bericht de zorgverzekeraar je dat je wordt aangemeld bij het Zorginstuut als ‘wanbetaler’. Het Zorginstituut komt de premies bij jou verhalen via loonbeslag of het korten van een uitkering. Zo nodig legt Zorginstituut via het CJIB beslag op je rekeningen en/of bezittingen. Zodra je bent aangemeld bij het Zorginstituut val je onder de
Regeling wanbetalers:
Deze houdt in dat wanbetalers verzekerd blijven voor de basisverzekering, ook als ze hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Voorwaarde daarbij is dat noch verzekerde noch verzekeraar deze verzekering kan beëindigen. M.a.w. je kunt niet overstappen naar een andere, mogelijk passender zorgverzekering bij achterstand van betaling.
En naast de premie voor de basisverzekering komt er de maandelijkse boete aan het Zorginstituut Nederland bij dat past stopt de premie te vorderen als de wanbetaler de volledige schuld heeft afgelost, of de schulden zijn kwijtgescholden of als er een schuldsaneringsregeling is getroffen.

Geen wanbetaler voor eigen risico:
Als je enkel een betalingsachterstand hebt van het eigen risico wordt je geen “wanbetaler”. Natuurlijk zal je verzekeraar daar wel herinneringen en aanmaningen voor sturen en zo nodig ook een incassobureau inschakelen. Maar je komt niet bij het Zorginstituut.

Heb je jouw zorgtoeslag wel al goed geregeld ?
Bij een laag inkomen heb je waarschijnlijk recht op zorgtoeslag, dit kun je navragen en aanvragen via “mijn toeslagen” bij de belastingdienst, www.belastingdienst.nl of via de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis).

Meer vragen ZvW ?
Voor alle vragen omtrent ziekenzorgverzekeringen kun je terecht op de website hier.
Ook kun je gratis bellen naar deze zorgverzekeringslijn 0800 64 64 644.

Natuurlijk wil de regering “maatregelen verbeteren om het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terug te dringen”. Bijv.:
– Een wanbetaler kan zelf een betalingsregeling met zijn zorgverzekeraar afspreken om  sneller terug te keren naar de reguliere premie van de zorgverzekeraar
– Het opgegeven adres van een verzekerde moet overeenkomen met het adres van inschrijving bij de gemeente.
Daartoe nam de 2e Kamer april 2015 het wetsvoorstel over wanbetalers zorgverzekering aan. Het wetsvoorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Minister Schipper meldde september j.l. dat de risicodragendheid van zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet per 01-01-2016 alvast aanzienlijk meer wordt vergroot; per 2017 moeten zorgverzekeraars, volgens de afspraak in het regeerakkoord, geheel risicodragend werken.
Dit zal, naast continu stijgende kosten én de algemeen nagestreefde kostenbeperkingen in de zorg, de zorgverzekeraars naar verhoopt niet nopen tot nog stringenter beleid bij mogelijk nog oplosbare particuliere betalingsproblemen.

Zorginstituut Nederland heette vroeger CVZ (College voor Zorgverzekeringen).
CJIB = 
het Centraal Justitieel Incassobureau.
ZvW = Zorgverzekeringswet.

Bron: div. Rijksoverheid, d.d. medio okt. 2015 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *